จากโตเกียวเดินทางเพียง 2 ชั่วโมง เที่ยวจังหวัดนีงะตะ Tokamachi
เมืองหิมะท่ามกลางธรรมชาติและวัฒนธรรมโบราณกว่า 5000 ปีของญี่ปุ่น

จากโตเกียวเดินทางเพียง 2 ชั่วโมง

เที่ยวจังหวัดนีงะตะ Tokamachi
เมืองหิมะท่ามกลางธรรมชาติและวัฒนธรรมโบราณกว่า 5000 ปีของญี่ปุ่น

เมืองโทคามาจิขึ้นชื่อได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีหิมะตกหนักของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเคยมีหิมะตกทับถมกันสูงถึง 4 เมตร ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เชื่อว่าตนเองได้รับพรที่ทำให้หิมะละลาย และเติบโตมาในสภาพแวดล้อมท่ามกลางหิมะตกหนัก จึงมีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ถึงแม้วัฒนธรรมเหล่านี้จะพัฒนาและก้าวหน้าจากยุคเริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบัน แต่ก็ยังรักษาความเป็นเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมเอาไว้ ที่เมืองโทคามาจิแห่งนี้ มีภูมิปัญญาในด้านการอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่หิมะที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่โบราณ บรรยากาศที่สวยงามของธรรมชาติ วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึง ศิลปะและสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ รวมกันอยู่อย่างครบครัน เมืองแห่งนี้ ใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น ลองเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ที่ยังไม่เคยรู้จักในเมืองแห่งนี้กันไหมคะ

location

access

5 เรื่องราวที่คุณสามารถสัมผัสได้ในเมืองโทคามาจิ

01 Experience the Story of Kimono in Tokamachi

ชุดกิโมโนแสนงดงาม กำเนิดจากฤดูหนาวที่ยาวนาน

Snow Country Kimono
Snow Country Kimono

02 Experience the Story of Food in Tokamachi

ภูมิปัญญาการถนอมอาหาร เพื่อดูแลครอบครัวในเมืองหิมะ

Snow Country Food
Snow Country Food

03 Experience the Story of Architecture in Tokamachi

อาคารบ้านเรือนในพื้นที่หิมะตกหนัก แข็งแกร่งและสวยงามดั่งภูเขาหิมะ

Snow Country Buildings
Snow Country Buildings

04 Experience the Story of Festivals in Tokamachi

ลานหิมะ สวนสนุกทางธรรมชาติ

Snow Country Festivals
Snow Country Festivals

05 Experience the Story of Beauty in Tokamachi

หัวใจที่หลุดลอยไป เพราะความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและแสงสะท้อนเป็นประกายของหิมะ

Snow Country Art & Beauty
Snow Country Art & Beauty

Ma Yansong/MAD Architects “Tunnel of Light” (Echigo-Tsumari Art Field)

บทความ

วิธีการเดินทาง

Airplane

Highway Bus

We and third party companies use cookies on this website to enhance your user experience, to measure the audience of our website. See our Cookie Policy for more information. Cookie Policy Accept